Era Huvudkontakter

Nathalie POISSONNIERphoto14

Nathalie POISSONNIER är medlem av Paris advokatsamfund sedan 2002. Innan hon blev medlem av advokatsamfundet och innan hon grundade Cabinet POISSONNIER i 2005 förvärvade hon en omfattande erfarenhet under 15 år som företagsjurist och chefsjurist i olika internationella koncerner i Frankrike och Sverige.

Nathalie POISSONNIER är erfaren i alla områden av affärs- och bolagsrätten och handlägger huvusakligen internationella projekt och avtal, bl.a. sådan som berör Frankrike och Sverige.

Nathalie POISSONNIER talar flytande franska, engelska och svenska.

Tel: +3 (0)1 42 27 74 29

Email: npoissonnier@cabinet-poissonnier.com