Allmänna villkor

photo16Denna hemsida kan nås från URL adressen www.cabinet-poissonnier.com. Den publiceras av Cabinet POISSONNIER (reg. nr. 44222234500021) belägen på 15, rue Margueritte, Paris (75017) i Frankrike. Servern tillhandahålls av Odiso (Odiso SARL – RCS Roubaix 495379620 – 45, boulevard du Général Leclerc, Roubaix (59100), Frankrike). Tel: +33 (0)3 20 68 90 80. 

Denna hemsida och dess innehåll utgör endast allmän information och kan inte användas som juridisk rådgivning. Den innebär inte ett anbud om tillhandhållande av tjänster eller en uppmaning att lämna ett sådant anbud från Cabinet POISSONNIER, sina medlemmar och anställda. 

Denna hemsida är endast avsedd för användarens personliga bruk. Varje användare är själv ansvarig för användningen av informationen på sidan.  Cabinet POISSONNIER tar inget ansvar för skador, direkta eller indirekta, som möjligen kan uppkomma p.g.a. sådan användning

Användare får inte skapa en länk till denna hemsida utan Cabinet POISSONNIERs skriftliga medgivande. Personuppgifter om besökarna samlas inte in från denna hemsida. Personuppgifter om medlemmar vid Cabinet POISSONNIER får inte samlas in eller behandlas utan tillstånd av den berörda personen. Detta gäller särskilt användning av sådana uppgifter för att sända reklam eller liknande meddelanden. 

© Cabinet POISSONNIER – 2014-2023 – All rights reserved.